FIRMA
OFERTA
PROJEKTANT
KONTAKT
Projektant -  mgr inż. Michał Kaczmarek

· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

· członkostwo w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa