FIRMA
OFERTA
PROJEKTANT
KONTAKT
Zakres działalności:
- stacje transformatorowe SN/nn

- sieci i przyłącza elektroenergetyczne

- kolizje elektroenergetyczne, oświetleniowe

- oświetlenia dróg i placów

- sygnalizacje świetlne, połączenia koordynacyjne

- sieci trakcji tramwajowych

- wewnętrzne instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- telewizje przemysłowe

- instalacje tzw. niskoprądowe

Firma wykonuje projekty dla obiektów na terenie całej Polski.