FIRMA
OFERTA
PROJEKTANT
KONTAKT
Firma zajmuje się kompleksowym opracowywaniem dokumentacji
projektowej, kosztorysowej oraz pełnieniem nadzorów autorskich w
zakresie sieci i instalacji energetycznych oraz niskoprądowych:

· realizacja projektów koncepcyjnych z szacowaniem kosztów
· realizacja projektów budowlanych
· realizacja projektów wykonawczych
· realizacja projektów powykonawczych
· występowanie o decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji robót
budowlanych
· pozyskiwanie map do celów projektowych, danych z rejestrów ewidencji
gruntów
· uzgadnianie projektów z gestorami sieci, instytucjami administracji
państwowej
· opracowywanie materiałów przetargowych (kosztorysy, przedmiary,
specyfikacje techniczne)

Możliwość zapewnienia udziału projektantów innych branż.